Çatı Tamiri ve Çatı Aktarma

Yayınlanma: 18 Ağustos 2012
Gösterim: 2716


Çatı Tamiri ve Tadilatın Tam Zamanı

Türkiye’nin büyük bir bölümünde çatı onarımı daha önceleri Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yapılıyordu. Ancak, küresel ısınmanın etkisi, ağustos ayında tatilin sürmesi ve Ramazan sebebi ile bu yıl çatı onarımı yoğunluklu olarak Ekim - Kasım aylarına kaydı.

 


Yağışların neredeyse yok denecek kadar olması çatı alarmını geciktirdi. Ancak özellikle son dönemdeki yağışlar, kış öncesi çatı sorunlarını önceden haber verdi ve çatı aktarım ve onarımları hızlandı.
 

Bazı binalar az bir ısı ile ısınıyor. Bazı binalar ise milli ekonomiye zarar verebilecek şekilde çok maliyetli oluyor. Bu da binalar yapılırken ısı yalıtımına uyulmadığından kaynaklanıyor. Yalıtım; çevre dengesi, hava kirliliğinin önlenmesi, enerji tasarrufu ve sağlıklı mekânların oluşturulması açısından önemlidir. 

Bir evin çatısı yalıtım işlevini yerine getiremeyecek hale geldiyse; çatı örtüsünde bazı hatalar mevcutsa yapıyı oluşturan diğer yapı elemanlarında da ciddi fonksiyonel bozukluklar meydana gelebilir. 

Size " Çatınızı Yağmurlar Gelmeden Tamir ve Tadilat Ettirmenizi " ve "Yakıt Tasarrufundan " Faydalanmanızı Öneriyoruz.
 

AKTARMA NEDİR? - AKTARMADA NELER YAPILIR?


Çatıda ki mevcut olan kiremit ve omuz mahyaları komple sökülür. İçlerinde kırık, çatlak ve yıpranmış olanları yenileri ile değiştirildikten sonra  çatı üzerinde balyalar halinde istiflenir.
 

Sökülen kiremitlerden sonra ortaya çıkan kiremit altı tahtalarının eksik olanları tamamlanır, çürümeye yüz tutmuş ve kırılmış olanları yenileriyle değiştirilir. Eksik çivili olanlar yeniden çivilenir.

Çatı yüzeyi her türlü toz, kir ve atıklardan süpürülerek temizlenir. 

Yağmur sularının tahliyesinde kullanılan dereler ve iniş boruları pvc malzemeden oluşuyor ise bunlar sökülüp yerlerine köşeli olan kaliteli ve markalı  pvc yağmur dereleri  montajlanır  İniş tahliye boruları ise duruma göre 70’lik  veya  100’lük  pvc  borular ile değiştirilir.

 Temizlenen çatı yüzeyine alt kısmı zift kaplı muşambalı, üstü ise ( jütlü ) sentetik çuval örgü deseni ile kaplı çuvallı kiremit altı  muşambası diye tabir ettiğimiz  1 metre eninde 20 metre uzunluğunda olan kiremit altı muşambasını oluk hizalarına paralel şekilde hizalayıp ve birbiri üzerine onar santimetre binecek şekilde ayarladıktan sonra çiviler ile çayı yüzeyine  çakılır. Bu muşambanın özelliği olası kiremit kırılmalarında, suyun ahşap döşemeye ve tavan arasına sızmasını önlemektir..

Yağmur sularının tahliyesinde kullanılan dereler gizli dere diye tabir edilen betonarme derelerden  oluşuyor ise alüminyum folyolu membran ile  her türlü su sızıntılarına karşı izolasyon yapılır. 

Kiremit altı muşambası serilen çatı yüzeyine daha önceden balyalar halinde istiflediğimiz kiremitler yeniden döşenir. Bu işlem sırasında gizli yağmur dereleri  veya  pvc  yağmur  dereleri  hizasındaki ilk sıra kiremitler ile gerekli görülen bölümlerdeki kiremitler kaymaları önlemek amacıyla ince inşaat teli ile bağlanıp çivilenir.

Çatının semer bölümlerinde bulunan omuz mahyaları harçlanırken, hazırlanan harcın içerisine kırmızı renkli toz boya karıştırılarak çatıdaki kiremitlere uygun görüntü bütünlüğü sağlanır.

 

Çatıda mevcut olan bacaların kenarları, çatıya çıkış kapağının kenarları ve üzeri, varsa asansör kulesinin ve merdiven boşluğunun duvar diplerinin kenarları  ile yıpranmış olan üst beton yüzeyleri,  su yalıtım membranı diye tabir ettiğimiz alüminyum folyolu izolasyon malzemeleri ile her türlü su sızıntılarına karşı izolasyon yapılır. Bu ürünler   yırtılma yapmayan, esneyebilen ve üzerinde bulunan alüminyum folyo sayesinde her türlü iklim farklılıklarına uzun süre etkilenmeden dayanabilen su yalıtım malzemesidir.

Mevcut durumdaki bacalar, asansör kulesi ve merdiven boşluğunun dış duvarları çatıya ve binaya uyumlu bir renk ile boyanır.

 

Çalışma alanlarımızdan oluşan her türlü moloz atığı çuvallanarak aşağıya indirilir  ve nakliyesi tarafımızdan yapılır.

         
Kiremit ile kaplı olan bina çatıları iklim farklılıkları, zaman aşımına bağlı yıpranma ve üzerinde yürünmesi  gibi etkenlerle kar ve yağmur sularına karşı koruma özelliğini kaybeder.Bundan dolayı yapılan tadilat ve onarım işlerine aktarma denir.

 

Shingle ve Arduaz Taşlı Membran Uygulamaları

Yayınlanma: 18 Ağustos 2012
Gösterim: 3931

Ülkemizdeki geçmişi birkaç yıl öncesine dayansa da, Kuzey Amerika' da yüz yılı aşkın süredir kullanılan ve eğimli çatılar pazarında en fazla pazar payına sahip olan Asfalt Shingle çatı kaplama levhaları, ülkemiz pazarında da kısa sürede önemli paya sahip hale gelmiştir. Hafif, kolay uygulanabilir, dayanıklı, uzun ömürlü, estetik oluşları ve az bakım gerektirmeleri, Asfalt Shingle çatı kaplamalarını bu derece yaygın kullanılır hale getirmiştir.

 

ASFALT SHINGLE NEDİR?

Asfalt shingle çatı kaplamaları, genel olarak 100 x 30 cm ölçülere sahip ve 3 - 4 mm kalınlıkta bitümlü örtülerdir. İçlerinde fibrocam esaslı inorganik tip taşıyıcı kullanılmaktadır. Döşeniş biçimi kiremite benzeyen asfalt shingle levhaların üst bölümlerinde, üst üste gelen levhaların birbirine yapışmasını sağlayan kendinden yapışan bir bant bulunmaktadır. Asfalt shingle levhaların alt yüzeyleri ince kum, üst yüzeyleri renkli mineral kırığı kaplıdır.

BTM SHINGLE LEVHALARIN AVANTAJLARI

·         BTM shingle dekoratiftir. Çeşitli renk ve şekil seçenekleri sunan asfalt shingle, kaplandığı çatılara estetik bir görünüm kazandırır.

·         BTM shingle hafiftir. Kaplandığı çatıya yaklaşık 10-12 kg / m2 yük getirir.

·         BTM shingle kırılgan bir malzeme olmadığı için az bakım gerektiren ve uzun ömürlü bir malzemedir.

·         Esnek ve kesilerek işlenmesi mümkün bir malzeme olan BTM shingle, baca, havalandırma bacası, ışıklık ve duvar kenarı gibi detayların oluşturulmasında kolay ve pratiktir.

·         Uygulaması kolay ve hızlıdır.

·         Isı yalıtımı ile birlikte uygulama açısından elverişli bir malzeme olup detay zenginliği fazladır. 

UYGULAMA BİLGİLERİ

Shingle levhaların doğru bir şekilde uygulanabilmeleri için öncelikle, sağlam ve düzgün bir altyapı gerekmektedir. Bu altyapı OSB ( Oriented Strand Boards ) levhalar veya su kontraplağı gibi panellerin kullanılmasıyla mümkündür. 

Kullanılacak OSB veya Su Kontraplağı paneller, üzerine gelecek yükleri sehim yapmadan taşıyabilecek kalınlıkta seçilmelidir. Kaplama panelinin yeterli kalınlıkta olmaması durumunda, çatı yüzeyinde istenmeyen ondülasyonlar meydana gelebilir. Kullanılacak OSB levhalar Avrupa üretimi ise EN 300 Nrmuna göre OSB 3 veya OSB 4 sınıfı, Kuzey Amerika üretimi ise Exposure-I veya Exterior sınıfı olmalıdır. Diğer OSB sınıfları bina içindeki kuru ortamlarda kullanılmaya uygun olduklarından çatı kaplama işlerinde kullanılmazlar.


Sağlıklı bir Asfalt shingle uygulaması için gereken minimum çatı eğimi %17' dir. Genel bir kural olarak shingle levhaların uygulanacağı eğim %30' un altında ise, bu eğimdeki tüm çatı yüzeyi özel Shingle Altı membran ile veya 3-4 mm kalınlıkta polimer bitümlü su yalıtım membranı ile kaplanır. Normalde levha başına 4 adet olarak kullanılan çivi sayısı, çatı eğiminin %160' tan fazla olması durumunda 6 adet olarak kullanılmalıdır.

HAVALANDIRMA

Tüm eğimli çatılarda olduğu gibi, asfalt shingle kaplı çatılarda da çatı havalandırması büyük önem taşımaktadır. Yeterli havalandırmanın sağlanmaması durumunda yoğuşma problemleri ile birlikte çatı katmanlarında hasar oluşması veya sistem ömrünün azalması söz konusudur. Eğimli çatılarda normal koşullarda, 300 m2' lik bir eğimli çatı alanı için en az 1 m2 havalandırma açıklığı bırakılmalıdır. Gereken havalandırma alanı, az eğimli çatılarda 150 m2 çatı alanı için 1 m2 oranına kadar yükselmektedir. 

AKSESUARLAR VE ÇATININ BAKIMI

Asfalt shingle kaplanacak çatılarda kalkan duvarı, baca dibi, çatı ışıklık penceresi, oluk ve diğer bitişlerde kullanılacak aksesuarlar sistemin bir tamamlayıcısı olacağından üretici firmaya danışılmasında büyük yarar bulunmaktadır. 


Su yalıtımı yapılmış tüm çatılarda olduğu gibi, asfalt shingle kaplı çatılarda da uygulama bittikten sonra çatı üzerine ek bir tesisat, depo, kollektör gibi imalatların yapılmaması, yapılacaksa mutlaka yalıtım ekibinin nezaretinde yapılmasının sağlanmasında yarar bulunmaktadır.

Ahşap Konstruksiyon Çatı ve Osb Kaplamaları

Yayınlanma: 16 Ağustos 2012
Gösterim: 3240

O.S.B. NEDİR?


O.S.B.(Oriented Strand Board)-(Yönlendirilmiş Yonga Levha) özel olarak hazırlanan  % 100 çam ağacından elde edilen yongalara yön verilerek ve dış etkenlere dayanıklı fenolik reçine ile yapıştırılarak üretilen homojen yapıda bir yonga levha türüdür.

O.S.B. de diğer ahşap levhalar gibi (Lif Levha, MDF, Kontraplak vs.) masif ağaç malzemelere göre daha düşük maliyetli olması, ağaçta doğal olarak bulunan kusurların (çatlak, budak gibi) ve dezavantajların olmaması, fiziksel ve mekaniksel özellikleri daha yüksek, daha geniş kullanım yüzeyleri elde edebilmek fikri ile üretilmeye başlanmıştır.

En yaygın olarak inşaat sektöründe özellikle kontra plak ve kontratablanın kullanıldığı tüm alanlarda rahatlıkla tercih edilebilir. Ancak özellikleri ve mukavemeti diğer kerestelere nazaran farklı bir yapıya sahiptir. Çünkü O.S.B. özel fırınlarda istiflerin içine yerleştirilmiş elektronik nemölçerler ile kontrol edilerek nemi düşürülmüş, programlı tam otomatik makineler  da ebatlandırılmıştır. Kullanılan teknoloji ve ağaç türünden dolayı açık renkli ve pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.


O.S.B. KULLANIM ALANLARI


- Shingle altında kullanılabilecek tek çatı kaplama ahşabıdır ve Shingle garantisinin geçerli olabilmesi için üretici firmalar tarafından kabul edilen tek malzemedir.
- Siding cephe kaplaması altında
- Mobilya İmalatında
- Beton kalıbı inşaat kerestesi olarak
- Fuar ve stand alanı yapımında
- Yüksek mukavemeti sayesinde kolon, kiriş, döşeme, çatı ve duvarlarda
- Konteynır ve Tır Dorse iç kaplamasında ve Kamyon kasası yapımında
- Taşıyıcı Duvar Paneli, Dam/Çatı paneli olarak
- Dekoratif olarak taban, tavan ve duvar kaplaması olarak
- Reklam panosu ve totem imalatında
- Prefabrik bina yapımında
- Palet yapımında
- Çit duvar yapımında
- Askeri amaçlı demonte baraka, karavan yapımında
- Tekne ve iskele yapımında
- Yer döşemesi olarak veya yer döşemesi altında
- Endüstriyel ambalaj ve sandık imalatında
- Kapı, raf, sahne, fuar standı, çekmece, dolap yapımında rahatlıkla kullanılabilir.


O.S.B. KULLANIM AVANTAJLARI

- Yaklaşık 3 m2 lik plaka büyüklüğü sayesinde işçilikten büyük avantaj sağlar.
- Taşınması ve nakliyesi kolaydır.
- Dekoratif ve doğal bir görünüme sahiptir.
- O.S.B. kullanılarak yapılan yapılar antistatiktir. Depreme, yangına dayanıklıdır.
- Neme, böceklenmeye, haşereye ve mantara dayanıklıdır.
- Kanserojen madde içermez, hijyenik ve rijittir.
- Ahşap malzeme gibi kolaylıkla kesilebilir.
- Alt ve üst yüzeylerine; enine kesitine ve hatta köşelerine rahatlıkla vida veya çivi çakılabilir.
- Kullanım yerlerinin ihtiyaçlarına göre özel üretimde yapılabilmektedir.

Kiremit Uygulamaları

Yayınlanma: 16 Ağustos 2012
Gösterim: 2842

Kiremit Çatı işleri ve Kiremit çatı işi nedir nasıl yapılır: Kiremit Çatı işi ve çatı işleri yapılacak binalarda öncelikle çatı yalıtımı ile birlikte yapılması gerekir.

Çünkü çatı yalıtımı yapılmayan Kiremit çatı işlerinde Isı kayıpları oluşmaktadır.


Kiremit Çatı işleri yaptırmanız gerekiyor...

Kiremit Çatılar ve çatı işi ile ilgili çatı problemleri var… 

Çatı yalıtımı ve çatı işleri hakkında bilgimi almak istiyorsunuz? 

Kiremit Çatı işi ve Kiremit Çatı işlerinde hizmetinizdeyiz.

 

Kiremit Çatı işleri içinde çatı malzemelerinin yanlış seçimi, yanlış hesap ve kötü işçilik sonucunda Kiremit Çatılarda çatı Problemleri olmaktadır.

Kiremit Çatı elemanlarının statik olarak çatının yükü ve diğer dış yükleri kaldıramayacak 
boyutta olması ya da gereğinden daha az yerleştirilmeleri Kiremit çatılar da Çatı hasarlarına neden olmaktadır
 

 Onduline Çatı Kaplamaları

Yayınlanma: 15 Ağustos 2012
Gösterim: 3106

Ondüline çatı sistem uygulamasında; çatı modeline göre, ondüline HR levha kolay uygulanır. Ahşap aşıklı veya kaplama tahtalı, betonarme plaklı, çelik profilli, ısı yalıtımlı veya yalıtımsız her çatı tipine uygun tespit elemanları ile çok avantajlıdır. Ondüline HR gerektiğinde rahatça kesilebilir, fire vermez. Düz veya eğrisel yüzeylere, az eğimli veya dik çatılara ve cephelere aynı kolaylıkla adapte olabilir.

 

Ondüline çatı sisteminde, döşeme tahtasından % 70'e varan tasarruf sağlanarak toplam çatı maliyeti minimize edilmiş olur. 

Ondüline Hakkında:

Ondüline Sistemi çatıların ana bileşeni Ondüline HR çatı kaplama levhasıdır. “High Resistance = Yüksek Dayanım” tipi Ondüline levhaları, bitüm emdirilmiş organik elyafla özel bir reçinenin bileşiminden oluşmaktadır. Özel bir yöntemle levhanın bünyesine reçine ile birlikte emdirilen boya, Ondüline HR renklerinin en zor koşullarda bile sabit kalmasını sağlar..

Ondüline HR mükemmel bir su geçirimsizliğine sahip, esnek olması nedeniyle çatlamayan, kesinlikle paslanmayan, küflenmeyen, UV ışınlarına dayanıklı, havadaki kimyasal ve biyolojik maddelerden etkilenmeyen ve bakım gerektirmeyen çevre dostu bir üründür.

Diğer Makaleler...

Alt Kategoriler

Buradasınız: Ana Sayfa Uygulamalarımız Çatı Kaplama Çatı Tamiri ve Çatı Aktarma Uygulamalarımız Çatı Kaplama