Shingle ve Arduaz Taşlı Membran Uygulamaları

Ülkemizdeki geçmişi birkaç yıl öncesine dayansa da, Kuzey Amerika' da yüz yılı aşkın süredir kullanılan ve eğimli çatılar pazarında en fazla pazar payına sahip olan Asfalt Shingle çatı kaplama levhaları, ülkemiz pazarında da kısa sürede önemli paya sahip hale gelmiştir. Hafif, kolay uygulanabilir, dayanıklı, uzun ömürlü, estetik oluşları ve az bakım gerektirmeleri, Asfalt Shingle çatı kaplamalarını bu derece yaygın kullanılır hale getirmiştir.

 

ASFALT SHINGLE NEDİR?

Asfalt shingle çatı kaplamaları, genel olarak 100 x 30 cm ölçülere sahip ve 3 - 4 mm kalınlıkta bitümlü örtülerdir. İçlerinde fibrocam esaslı inorganik tip taşıyıcı kullanılmaktadır. Döşeniş biçimi kiremite benzeyen asfalt shingle levhaların üst bölümlerinde, üst üste gelen levhaların birbirine yapışmasını sağlayan kendinden yapışan bir bant bulunmaktadır. Asfalt shingle levhaların alt yüzeyleri ince kum, üst yüzeyleri renkli mineral kırığı kaplıdır.

BTM SHINGLE LEVHALARIN AVANTAJLARI

·         BTM shingle dekoratiftir. Çeşitli renk ve şekil seçenekleri sunan asfalt shingle, kaplandığı çatılara estetik bir görünüm kazandırır.

·         BTM shingle hafiftir. Kaplandığı çatıya yaklaşık 10-12 kg / m2 yük getirir.

·         BTM shingle kırılgan bir malzeme olmadığı için az bakım gerektiren ve uzun ömürlü bir malzemedir.

·         Esnek ve kesilerek işlenmesi mümkün bir malzeme olan BTM shingle, baca, havalandırma bacası, ışıklık ve duvar kenarı gibi detayların oluşturulmasında kolay ve pratiktir.

·         Uygulaması kolay ve hızlıdır.

·         Isı yalıtımı ile birlikte uygulama açısından elverişli bir malzeme olup detay zenginliği fazladır. 

UYGULAMA BİLGİLERİ

Shingle levhaların doğru bir şekilde uygulanabilmeleri için öncelikle, sağlam ve düzgün bir altyapı gerekmektedir. Bu altyapı OSB ( Oriented Strand Boards ) levhalar veya su kontraplağı gibi panellerin kullanılmasıyla mümkündür. 

Kullanılacak OSB veya Su Kontraplağı paneller, üzerine gelecek yükleri sehim yapmadan taşıyabilecek kalınlıkta seçilmelidir. Kaplama panelinin yeterli kalınlıkta olmaması durumunda, çatı yüzeyinde istenmeyen ondülasyonlar meydana gelebilir. Kullanılacak OSB levhalar Avrupa üretimi ise EN 300 Nrmuna göre OSB 3 veya OSB 4 sınıfı, Kuzey Amerika üretimi ise Exposure-I veya Exterior sınıfı olmalıdır. Diğer OSB sınıfları bina içindeki kuru ortamlarda kullanılmaya uygun olduklarından çatı kaplama işlerinde kullanılmazlar.


Sağlıklı bir Asfalt shingle uygulaması için gereken minimum çatı eğimi %17' dir. Genel bir kural olarak shingle levhaların uygulanacağı eğim %30' un altında ise, bu eğimdeki tüm çatı yüzeyi özel Shingle Altı membran ile veya 3-4 mm kalınlıkta polimer bitümlü su yalıtım membranı ile kaplanır. Normalde levha başına 4 adet olarak kullanılan çivi sayısı, çatı eğiminin %160' tan fazla olması durumunda 6 adet olarak kullanılmalıdır.

HAVALANDIRMA

Tüm eğimli çatılarda olduğu gibi, asfalt shingle kaplı çatılarda da çatı havalandırması büyük önem taşımaktadır. Yeterli havalandırmanın sağlanmaması durumunda yoğuşma problemleri ile birlikte çatı katmanlarında hasar oluşması veya sistem ömrünün azalması söz konusudur. Eğimli çatılarda normal koşullarda, 300 m2' lik bir eğimli çatı alanı için en az 1 m2 havalandırma açıklığı bırakılmalıdır. Gereken havalandırma alanı, az eğimli çatılarda 150 m2 çatı alanı için 1 m2 oranına kadar yükselmektedir. 

AKSESUARLAR VE ÇATININ BAKIMI

Asfalt shingle kaplanacak çatılarda kalkan duvarı, baca dibi, çatı ışıklık penceresi, oluk ve diğer bitişlerde kullanılacak aksesuarlar sistemin bir tamamlayıcısı olacağından üretici firmaya danışılmasında büyük yarar bulunmaktadır. 


Su yalıtımı yapılmış tüm çatılarda olduğu gibi, asfalt shingle kaplı çatılarda da uygulama bittikten sonra çatı üzerine ek bir tesisat, depo, kollektör gibi imalatların yapılmaması, yapılacaksa mutlaka yalıtım ekibinin nezaretinde yapılmasının sağlanmasında yarar bulunmaktadır.

Buradasınız: Ana Sayfa Uygulamalarımız Çatı Kaplama Shingle ve Arduaz Taşı Kaplı Membran Uygulamaları